RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 SRI BALA VINAYAKA SHG 0301810060002 - - -
2 SRI DURGA DEVI SHG 0301810110164 - - -
3 SRI BODAKONDAMMA SHG 0301810110165 - - -
4 KRANTHI SHG 0301810110166 - - -
5 Sri Lakshmi Ganesh 0301810110169 - - -
6 SRI DURGA BHAVANI SWAYAM SAHAYAKA SHG 0301810150068 - - -
7 Priyanka 0301810150069 - - -
8 VIJAYA DURGA 0301810150070 - - -
9 DHANA LAKSHMI SHG 0301810170009 - - -
10 NAGA TEJA 0301810170011 - - -
11 SRI KANAKA DURGA 0301810170012 - - -
12 SAMBARI SHG 0301810190061 - - -
13 SRI GOWRI LAKSHMI 0301810190062 - - -
14 SRI BALAJI SHG 0301810210034 - - -
15 SWAYAMKURSHI 0301810240024 - - -
16 SRI DURGA 0301810420071 - - -
17 SRI MAHA LAKSHMI SHG 0301810420073 - - -
18 SRI ANJANIPUTRA SHG 0301810430011 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus