RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 SAICHARAN SHG 0301820040024 - - -
2 SAI KRUPA SHG 0301820040026 - - -
3 PRIYANAK 0301820050061 - - -
4 VINAYAKA 0301820100034 - - -
5 SAI GANESH SHG 0301820170001 - - -
6 SIVA PARVATHI SHG 0301820210012 - - -
7 OM NAMHASIVAYA 0301820390071 - - -
8 SEETA RAMA SHG 0301820390073 - - -
9 janshi 0301820390074 - - -
10 SRIKRISHNA 0301820480153 - - -
11 SRI MANASA SHG 0301820480154 - - -
12 NOOKALAMMATHALLI SHG 0301820480155 - - -
13 SRI VINAYAKA SHG 0301820490028 - - -
14 SRI SHIRDISAI SHG 0301820500004 - - -
15 SRI SATYA DEVI SHG 0301820500005 - - -
16 santhosh shg 0301820520010 - - -
17 Sri Saraswathi 0301820560016 - - -
18 AMBIKA SHG 0301820560029 - - -
19 VINAYAKA 0301820580020 - - -
20 SIVAJYOTHI SHG 0301820580021 - - -
21 SRI SURAYANARAYANA SHG 0301820590016 - - -
22 KANAKAMAHALAKSHMI 0301820720090 - - -
23 NOOKAMBHIKA 0301820740005 - - -
24 VIJAYADURGA SHG 0301820750047 - - -
25 JAYASRI SHG 0301820750048 - - -
26 SIRIVENNELA SHG 0301820750049 - - -
27 ASTALAKSHMI 0301820750050 - - -
28 JEEVANAJYOTHI SHG 0301820760049 - - -
29 RAMJI SHG 0301820760050 - - -
30 SIDDI VINAYAKA 0301820760051 - - -
31 SRIKRISHNA SHG 0301820770007 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus