RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Sri Venkata Durga 0400250010044 - - -
2 Sri Vani Mss 0400250010045 - - -
3 Sri Nedhi Mss 0400250010046 - - -
4 Ganesh MSS 0400250040067 - - -
5 Jhansiakshmi 0400250040073 - - -
6 Sri Sai Raja Rajeswari 0400250050049 - - -
7 Kodanda Ramayya MSS 0400250050050 - - -
8 Lakshmi Suma MSS 0400250050051 - - -
9 Ganasai Mss 0400250050053 - - -
10 Navodaya 0400250050055 - - -
11 JAya Vanitha MSS 0400250050056 - - -
12 DEvi Sri MSS 0400250050057 - - -
13 Sankeerthana MSS 0400250060063 - - -
14 SRI GOWTHAMI 0400250060064 - - -
15 Sri Vanitha 0400250060065 - - -
16 Nissi MSS 0400250070044 - - -
17 Gayathri MSS 0400250070045 - - -
18 Atidhi MSS 0400250070046 - - -
19 gangotri mss 0400250080030 - - -
20 sai durga mss 0400250100040 - - -
21 Suvarna JYothi 0400250100041 - - -
22 Nava Geethika 0400250100049 - - -
23 Santhi MSS 0400250110115 - - -
24 Sri Krishna 0400250110120 - - -
25 Durga Devi 0400250110121 - - -
26 Vijaya Ganapathi 0400250110122 - - -
27 Sri Lakshmi Prasanna MSS 0400250120029 - - -
28 Dayamaya 0400250130007 - - -
29 sivasai 0400250140043 - - -
30 SRI LAKSHMINARAYANA MSS 0400250140044 - - -
31 SAI GANESH MSS 0400250140045 - - -
32 YESU RATANAM 0400250140046 - - -
33 Janani Mss 0400250150341 - - -
34 Chamanthi 0400250150343 - - -
35 SRI ANJANEYAM 0400250160020 - - -
36 Sri Akshaya MSS 0400250170050 - - -
37 Sri Vivekananda MSS 0400250170051 - - -
38 Siri MSS 0400250170052 - - -
39 Prasanna MSS 0400250170053 - - -
40 Mahatma Gandhi MSS 0400250170054 - - -
41 Sirimalli MSS 0400250170055 - - -
42 Jayasri MSS 0400250170056 - - -
43 Sri Lakshmi Ganipathi MSS 0400250170057 - - -
44 Sri Balaji MSS 0400250170058 - - -
45 Sandhya Mss 0400250170061 - - -
46 Bhavani MSS 0400250170064 - - -
47 Chandranna MSS 0400250170065 - - -
48 Masha Allaa MSS 0400250170066 - - -
49 Gulabi 0400250170067 - - -
50 Vijaya Santhi 0400250170068 - - -
51 VVSS Chowdary 0400250170069 - - -
52 Sri Durga mss 0400250180007 - - -
53 Malleswari Mss 0400250180008 - - -
54 Venkannababu MSS 0400250180009 - - -
55 Lakshmiganesh 0400250180010 - - -
56 Sri Lakshmi Ganapathi 0400250190057 - - -
57 Tejomaya MSS 0400250190059 - - -
58 Sangameswara MSS 0400250190060 - - -
59 Sri Sri MSS 0400250190062 - - -
60 VIJAYA DURGA MSS 0400250190063 - - -
61 Uma Durga 0400250200037 - - -
62 Kanaka Mahalakshmi 0400250200038 - - -
63 Mahalakshmi 0400250210344 - - -
64 Ikyatha MSS 0400250210345 - - -
65 Sri Ram MSS 0400250210346 - - -
66 Sri Manikanta 0400250210347 - - -
67 Sai Devi MSS 0400250210348 - - -
68 Kubera Swami MSS 0400250210349 - - -
69 Kalvari Sandhya MSS 0400250210350 - - -
70 Venkateswara MSS 0400250210351 - - -
71 Bhunvaneswari MSS 0400250210353 - - -
72 Yahova Krupa MSS 0400250210355 - - -
73 Karuna MSS 0400250210356 - - -
74 Sri Kanaka Durga M s s 0400250210358 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus