RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 UMARALISHA MSS 0400270030029 - - -
2 manasa mss 0400270030030 - - -
3 JAI SURYA MSS 0400270040003 - - -
4 KEERTHANA MSS 0400270040004 - - -
5 NIHARIKA MSS 0400270040005 - - -
6 SRI HARSHA MSS 0400270040006 - - -
7 SRI SAI MSS 0400270070022 - - -
8 SAMYUKTHA MSS 0400270070023 - - -
9 Pranathi 0400270080004 - - -
10 HASINI MSS 0400270080009 - - -
11 BHARATHI MSS 0400270100028 - - -
12 Sri Ganesh 0400270110052 - - -
13 Sri Sai 0400270110053 - - -
14 Sri Durga Lakshmi 0400270110054 - - -
15 Siva Shakti 0400270120032 - - -
16 NANDINI 0400270120033 - - -
17 KUBHERA MSS 0400270120034 - - -
18 Vijaya 0400270130039 - - -
19 SNEHA MSS 0400270130042 - - -
20 VEERABABU MSS 0400270160021 - - -
21 SRI VENKATESWARA MSS 0400270160023 - - -
22 SRI DATTA MSS 0400270160024 - - -
23 DURGA DEVI MSS 0400270160025 - - -
24 MERY MSS 0400270180043 - - -
25 VEERALAKSHMI 0400270180044 - - -
26 SRI GAYATHRI 0400270180045 - - -
27 MAHIMA JYOTHI 0400270180046 - - -
28 PRABHU 0400270180047 - - -
29 PRABHU DEEVENA 0400270180048 - - -
30 CHANDU 0400270200024 - - -
31 Sri Pada Sri Vallabha 0400270200026 - - -
32 RAMALAKSHMI 0400270220044 - - -
33 SRI SAIBABA M S S 0400270220045 - - -
34 YESUBABU M S S 0400270220046 - - -
35 SRI DURGA 0400270230037 - - -
36 KRISHNAVENI MSS 0400270230038 - - -
37 BISSMILLAH M S S 0400270240066 - - -
38 Sri Vasavi 0400270250034 - - -
39 SAI BABA 0400270270035 - - -
40 KASMUR 0400270270036 - - -
41 VINAYAKA 0400270270037 - - -
42 SATYA GANESH 0400270270039 - - -
43 SRI SAINATHA 0400270270040 - - -
44 VENKATA SAI M S S 0400270280030 - - -
45 SIVADURGA 0400270290034 - - -
46 SRAVANTHI MSS 0400270330024 - - -
47 VENNELA MSS 0400270330025 - - -
48 AMULYA MSS 0400270330027 - - -
49 Duraga Devi 0400270360033 - - -
50 BADHRA MSS 0400270370017 - - -
51 VIJAYADURGA 0400270370018 - - -
52 SWATHI 0400270460002 - - -
53 SAI NADH M SS 0400270480002 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus