RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Sri Ganapathi 0501210010051 - - -
2 Ome Nama Sivaya 0501210010052 - - -
3 Manikanta 0501210020003 - - -
4 Suma 0501210035878 - - -
5 Jhansi 0501210035879 - - -
6 Srivalli 0501210040028 - - -
7 Siva Parvathi 0501210050058 - - -
8 Sri Lakshmi Narasimh 0501210050059 - - -
9 Sri Dhana Lakshmi 0501210050060 - - -
10 Bhaskara 0501210050061 - - -
11 Abhirami 0501210060018 - - -
12 Sri Vaibhav 0501210060019 - - -
13 Anjali 0501210070025 - - -
14 Geetha 0501210070026 - - -
15 Chandra 0501210090181 - - -
16 Kranthi 0501210100003 - - -
17 Astabhujulu 0501210110055 - - -
18 Bismilla 0501210110056 - - -
19 Komalika 0501210130052 - - -
20 Uma 0501210130053 - - -
21 Bernika 0501210140058 - - -
22 Sri Lakshmi Sai Teja 0501210140060 - - -
23 Sri Vijaya Durga Gayatri Devi 0501210160065 - - -
24 Lakshmi Siva 0501210160066 - - -
25 Siva Rama Krishna 0501210160067 - - -
26 sri santoshi matha 0501210170010 - - -
27 Vijaya Durga 0501210170011 - - -
28 Veerabhadra 0501210190042 - - -
29 Lakshmi Devi 0501210190043 - - -
30 Sai Prakash 0501210200046 - - -
31 Eswar 0501210200047 - - -
32 Shanmukha Sai 0501210200048 - - -
33 Jagannadha 0501210210025 - - -
34 Swathi 0501210230022 - - -
35 Ome Sri 0501210250020 - - -
36 Sambhavi 0501210250021 - - -
37 Siddhartha 0501210250022 - - -
38 Prasanthi 0501210260022 - - -
39 Sirimalle 0501210260023 - - -
40 Jai Ganesh 0501210270044 - - -
41 Sri Durga 0501210270045 - - -
42 Lakshmi Sai 0501210270046 - - -
43 Sri Anjaneya 0501210270047 - - -
44 Lakshmi Devi 0501210270048 - - -
45 Sahithi 0501210270049 - - -
46 Sri Vishnu 0501210270050 - - -
47 Yuvasri Sai 0501210270051 - - -
48 Karthikeya 0501210280044 - - -
49 Deva Sri 0501210280047 - - -
50 Vijaya Bharathi 0501210300018 - - -
51 Neelima 0501210310010 - - -
52 Geethanjali 0501210310011 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus