RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 GANESH SLF 0600660010096 - 24-05-2016 -
2 MARIYAMMA SHG 0600660010097 - - -
3 JHANSI LAKSHMI SHG 0600660010098 - 24-05-2016 -
4 SRI SAI GANESH SHG 0600660010101 - - -
5 LALITHAMBIKA SHG 0600660010102 - - -
6 SRI SAI LAKSHMI SHG 0600660020101 - 24-05-2016 -
7 ANGEL MAHILA SHG 0600660020105 - - -
8 KRUPA MAHILA SHG 0600660020106 - - -
9 SRI LAKSHMI SANTHI SHG 0600660030104 - 24-05-2016 -
10 OM GAM LAKSHMI NARASIMHA SHG 0600660030105 - 24-05-2016 -
11 K G N SHG 0600660030106 - 24-05-2016 -
12 Sai Mahila Dwacra Group 0600660030107 - 24-05-2016 -
13 SAI GANESH MAHILA DWAKRA GROUP 0600660030108 - 24-05-2016 -
14 VARA LAKSHMI SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 0600660030109 - - -
15 SREE VIJAYA SHG 0600660060484 - 24-05-2016 -
16 SRI BRAMARAMBIKA SHG 0600660060485 - 24-05-2016 -
17 UDAYA MAHILA GROUP 0600660060486 - 24-05-2016 -
18 SREE PARAMESWARI 0600660060487 - - -
19 SRI LAKSHMI DURGA MAHILA GROUP 0600660060488 - - -
20 AKSHARA SHG 0600660100025 - - -
21 SRI DURGA BHAVANI SHG 0600660100026 - 29-04-2015 -
22 Siddu Dwacra Group 0600660100027 - 29-04-2015 -
23 RANI SHG 0600660110069 - - -
24 NEVIDITHA SHG 0600660110073 - - -
25 BHAVITHA SHG 0600660110074 - - -
26 Lasya SHG 0600660110075 - - -
27 SRI RAM SHG 0600660130091 31-08-2015 - -
28 SRI AKSHYA MAHILA GROUP 0600660130092 - - -
29 GANESH SHG 0600660130093 - - -
30 AKSHAYA SHG 0600660130094 - - -
31 ANU MAHILA DWACRA GROUP 0600660150131 31-08-2015 24-05-2016 -
32 SRI SUBRAMANYESWARA SWAMY SHG 0600660150136 - 29-04-2015 -
33 Meghana Mahila Shg 0600660210017 - - -
34 BAJI BABA DWACRA GROUP 0600660210037 - - -
35 MAHIDI MAHILA DWACRA GROUP 0600660230052 - - -
36 Sri Nicy Dwacra Group 0600660230053 - - -
37 SHAHID SHG 0600660240071 - 24-05-2016 -
38 HAZARAT ABBASMOULALI GROUO 0600660240072 - - -
39 SRI KANAKA DURGA SHG 0600660240075 - 29-04-2015 -
40 OMKAAR SHG 0600660250078 - 24-05-2016 -
41 KAMAKSHI SHG 0600660250079 - 24-05-2016 -
42 SAI LAKSHMI SHG 0600660250080 - 24-05-2016 -
43 SRINIVASA SHG 0600660250081 - 24-05-2016 -
44 TEJASWINI SHG 0600660250082 - 24-05-2016 -
45 SAMBHAVI SHG 0600660250083 - - -
46 VAIBHAVA LAKSHMI SHG 0600660250084 - - -
47 SAI BABA SHG 0600660250085 - - -
48 BRAMARAMBA SHG 0600660250086 - - -
49 Lakshmi Devi SHG 0600660250087 - - -
50 RATNA MAHILA DWACRA GROUP 0600660260023 31-08-2015 24-05-2016 -
51 MAMATHA MAHILA SHG 0600660260025 - - -
52 lalitha devi mahila shg 0600660260026 - - -
53 SAI GANESH SHG 0600660260027 - - -
54 SAI VENKATESWARA MAHILA GROUP 0600660260030 - - -
55 SRI VIGNESWARA SHG 0600660270451 - 24-05-2016 -
56 SAI GANAPATHI SHG 0600660270454 - 24-05-2016 -
57 OM SIVA SHG 0600660270455 - 24-05-2016 -
58 EMMANIYEL SHG 0600660270456 - 24-05-2016 -
59 OM SAI SHG 0600660270457 - - -
60 SRI SAI KRISHNA SHG 0600660290413 - - -
61 SIRI SHG 0600660290414 - 24-05-2016 -
62 GANADEEP SHG 0600660290415 - - -
63 LAKSHMI DEVI DWAKRA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660290416 - - -
64 SRI LAKSHMI SRAVYA SHG 0600660290417 - - -
65 SRI SURYA SHG 0600660290418 - - -
66 JYOTHI DWAKARA GROUP 0600660300038 31-08-2015 24-05-2016 -
67 SRI RAMA SHG 0600660300040 31-08-2015 - -
68 TEJASWINI SHG 0600660300042 - - -
69 VENNELA DWACRA GROUP 0600660300043 - - -
70 JEEVAN SELF HELP GROUP 0600660300044 - - -
71 AAKANKSHA SHG 0600660300045 - - -
72 SRI YEKADANTHA 0600660310086 - 29-04-2015 -
73 VIGNESWARA SHG 0600660310087 - 29-04-2015 -
74 VIGNESWARA SHG 0600660310088 - - -
75 BLESSY DWACRA GROUP 0600660310089 - - -
76 SRI VIGNESWAR SHG 0600660310090 - - -
77 JYOTHI SHG 0600660310091 - - -
78 NISSY SHG 0600660310092 31-08-2015 - -
79 Baale Saida SHG 0600660330064 31-08-2015 24-05-2016 -
80 YOJITHA SHG 0600660330065 31-08-2015 - -
81 SAI DURGA DWAKRA GROUP 0600660330069 - - -
82 KARUNAMAYI SHG 0600660330070 - 29-04-2015 -
83 NAVEEN KUMAR SHG 0600660330071 31-08-2015 - -
84 SIVA DURGA SHG 0600660330072 - - -
85 SRI SAI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660350029 31-08-2015 24-05-2016 -
86 RATNAMDWACRA GROUP 0600660350030 31-08-2015 24-05-2016 -
87 VIJAYA SREE DWAKRA GROUP 0600660350032 31-08-2015 - -
88 DURGA BHAVANI SHG 0600660350035 31-08-2015 - -
89 Mahima Dwacra Group 0600660380084 - - -
90 KRUPANIDHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660380086 - - -
91 Yesa Sri Self Help group 0600660380087 - - -
92 KARUNA SAGAR-2 0600660390016 - 24-05-2016 -
93 SRI SAHITHI 0600660390168 31-08-2015 24-05-2016 -
94 AKSHAYA SHG 0600660390169 31-08-2015 - -
95 JYOTHIRMAYI DWACRA GROUP 0600660390175 - - -
96 Sriram Mahilaswayam Sahayaka Sangam 0600660410025 31-08-2015 24-05-2016 -
97 KANAKADURGA DEACRA GROUP SHG 0600660410026 31-08-2015 - -
98 BHUVANA SHG 0600660410027 - 29-04-2015 -
99 SAI BABA MAHILA SHG 0600660410028 - - -
100 SRI ANJANEYA SHG 0600660410029 - 29-04-2015 -
101 TANMAYI SELF HELP GROUP 0600660410030 - - -
102 AMMA MAHILA DWACRA GROUP 0600660440087 31-08-2015 24-05-2016 -
103 SRI RAMA SHG 0600660440095 - - -
104 SIVA SAI SHG 0600660440098 - - -
105 NITHYA SHG 0600660450023 - - -
106 SRI LAKSHMI DWACRA GROUP 0600660460008 - - -
107 SRI SAIRAM SHG 0600660470006 - - -
108 PRATHIBHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660480009 - - -
109 VIJAYA SHG 0600660480043 29-04-2015 24-05-2016 -
110 PRABHU SHG 0600660480044 29-04-2015 - -
111 GEETHA SHG 0600660480045 - - -
112 KARTHIKEYA SHG 0600660480046 - - -
113 Abhaya SHG 0600660500016 31-08-2015 24-05-2016 -
114 SRI LAKSHMI SHG 0600660510049 31-08-2015 - -
115 GEETHA SHG 0600660510053 - - -
116 VIJAYA DURGA SHG 0600660510054 - 29-04-2015 -
117 ROSHITHA SHG 0600660550002 - 29-04-2015 -
118 KEERTHANA SHG 0600660570016 - 29-04-2015 -
119 SWARNA SRI SHG 0600660570017 - 29-04-2015 -
120 RAM SHG 0600660570019 - - -
121 Grace SHG 0600660610002 31-08-2015 - -
122 SRI SAI GANESH SELF HELP GROUP 0600660610076 31-08-2015 24-05-2016 -
123 SREE LALITHA SHG 0600660610077 31-08-2015 24-05-2016 -
124 SREE VENKATESWARA SHG 0600660610078 - 24-05-2016 -
125 SUVARNA SHG 0600660610079 31-08-2015 24-05-2016 -
126 YASWINI SHG 0600660610080 31-08-2015 - -
127 NAVATHA SHG 0600660610083 31-08-2015 - -
128 SRI RAJA RAJESWARI DWACRA SWAYAM 0600660610086 - - -
129 sunny swayamsahayaka sangam 0600660620011 31-08-2015 - -
130 BENNY SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660620012 - 29-04-2015 -
131 SRI GANESH SHG 0600660640012 31-08-2015 - -
132 SRI SAINADH DWACRA GROUP 0600660650143 31-08-2015 24-05-2016 -
133 PRIYANKA SHG 0600660650145 31-08-2015 24-05-2016 -
134 SRI SAI KEERTHANA SHG 0600660650146 31-08-2015 - -
135 SRI LAKSHMI GANAPATHI SHG 0600660650147 31-08-2015 - -
136 SRI KRISHNA SHG 0600660650148 31-08-2015 - -
137 ASHOK SHG 0600660650149 31-08-2015 - -
138 OM SRI SAI RAM DWACRA GROUP 0600660650151 - - -
139 SRI NAGA KANYA SHG 0600660650152 - - -
140 MOTHER THERISSA SHG 0600660660054 31-08-2015 24-05-2016 -
141 DURGA SWAYAM SAHAKARAKA SANGAM 0600660660055 31-08-2015 24-05-2016 -
142 RAJYALAKSHMI SWAYAMSAHAYAKA SANGAM 0600660660057 31-08-2015 24-05-2016 -
143 AKSHARA SHG 0600660660059 - 29-08-2015 -
144 SRI BHARATHI MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660660060 - - -
145 SUSMITHA SHG 0600660660061 - - -
146 INDUSREE SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660660062 - - -
147 SRI DURGA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660670028 31-08-2015 24-05-2016 -
148 SANTHOSHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660670029 31-08-2015 - -
149 AKSHAYA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660670032 - 29-04-2015 -
150 SRI VANI SWAYAM SAHAYAK SANGAM 0600660670033 - - -
151 SRI LAKSHMI 0600660680020 - - -
152 JAI HANUMAN SHG 0600660710126 31-08-2015 24-05-2016 -
153 UMA MAHESWARI SHG 0600660710128 - - -
154 Sanghavi SHG 0600660710129 - - -
155 SRI NAGANJANEYA DWACRA GROUP 0600660730024 31-08-2015 24-05-2016 -
156 UMA SELF HELP GROUP 0600660730025 - - -
157 DIVYASRI 0600660730026 - 29-04-2015 -
158 VENNELA MAHILA GROUP 0600660730027 - 29-04-2015 -
159 BLESSY 0600660760008 - - -
160 KARUNAMAYA DWACRA GROUP 0600660760009 - - -
161 SRI RATNA MAHILA DWACRA GROUP 0600660770027 31-08-2015 24-05-2016 -
162 MAHESWARI MAHILA DWAKRA GROUP 0600660770028 - - -
163 RAJYA LAKSHMI SHG 0600660770029 - - -
164 MANASA MAHILA SHG 0600660800095 31-08-2015 29-04-2016 -
165 MEENAKSHI 0600660800097 - 29-04-2016 -
166 SANJEEVANI 0600660800098 - - -
167 SRI CHAITANYA 0600660800100 31-08-2015 - -
168 SRI AYYAPPA DWACRA GROUP 0600660800102 31-08-2015 - -
169 SANA SHG 0600660830070 - - -
170 AMARAVATHI ABHIVRUDHI MAHILA SANGAM 0600660830071 - - -
171 AKSHYA SHG 0600660840005 - - -
172 SRI SAIRAMA MAHILA DWCRA GROUP 0600660840006 - - -
173 SATYA SAI 0600660840008 - - -
174 DEEVENA SHG 0600660840009 - 29-04-2015 -
175 sri venkat mahila dwacra group 0600660850032 31-08-2015 - -
176 DURGA DWACRA GROUP 0600660860045 31-08-2015 29-04-2016 -
177 DWARAKA GROUP 0600660860046 - 29-04-2015 -
178 PRABHU SELF HELP GROUP 0600660860047 - - -
179 SIDDI VINAYAKA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600660860048 - - -
180 SRI SAI TEJA SELF HELP GROUP 0600660900001 31-08-2015 - -
181 SRI NAGANJANAIYA SHG 0600660920003 - - -
182 RESHMI SHG 0600660920004 - - -
183 SRI VIJAYA SHG 0600660920005 - - -
184 SRI NAGANJANEYA SHG 0600660930006 - - -
185 BAJI BABA SHG 0600660960002 - - -
186 SANDHANI DWAKRA GROUP 0600660960003 - - -
187 SAI MANIKANTA SHG 0600660980001 - 24-05-2016 -
188 B SAKEENA SHG 0600660980002 - 24-05-2016 -
189 MAHABOOB SUBHANI SHG 0600660980003 - 24-05-2016 -
190 SRI YAMINI DEEPTHI MAHILA SHG 0600660980004 - - -
191 MAHABOOB SUBAHANI GROUP 0600661010005 - 29-04-2015 -
192 SREE DURGA MAHILA GROUP 0600661010006 - - -
193 ALLAHMAHAMMED SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0600661010007 - - -
194 DIVYA SRI SHG 0600661040001 31-08-2015 - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus