RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Amen Mahila Swayam sahayaka Sangam 0700360020032 - 31-03-2015 -
2 Sai Chaitanya Mahila Swayam Sahayaka Sangham 0700360030050 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
3 Lasya Mahila Sangham 0700360040092 31-03-2016 - -
4 Revathi Mahila Sangam 0700360060018 31-03-2016 31-03-2015 -
5 Kumar Mahila Shg 0700360060019 - 31-03-2015 -
6 Lakshmi Jyothi Mahila Sangham 0700360060021 31-03-2016 - -
7 Ganesh Mahila Sangam 0700360070052 - 31-03-2015 -
8 Aruna Mahila Sangam 0700360070053 - 31-03-2015 -
9 Lakshmi Mahila SHG 0700360070054 31-03-2016 31-03-2015 -
10 Udayajyothi Mahila Sangham 0700360070055 31-03-2016 - -
11 Vijaya Sai Mahila Sangham 0700360070056 31-03-2016 - -
12 Surya Jyothika Mahila Sangham 0700360070057 31-03-2016 - -
13 Pavani Mahila Sangham 0700360080053 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
14 Rani Mahila Sangham 0700360080054 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
15 Sri Sakthi Mahila Sangam 0700360090047 31-03-2016 31-03-2015 -
16 Ankitha Mahila Swayam Sayaka Sangam 0700360090049 31-03-2016 31-03-2015 -
17 Sri Mahalakshmi Mahila Sangham 0700360100013 - 31-03-2015 -
18 Dhanalakshmi Mahila Sangham 0700360100015 31-03-2016 31-03-2015 -
19 Lakshmi Kowshik Mahila Sangam 0700360100017 31-03-2016 31-03-2015 -
20 Sarvasakthi Mahila Sangham 0700360100018 31-03-2016 - -
21 Sakyatha Mahila Sangham 0700360100021 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
22 Anandam Mahila Sangam 0700360110048 31-03-2016 31-03-2015 -
23 Syamala Mahila Sangham 0700360110050 31-03-2016 31-03-2015 -
24 Sri Lakshmi Tirupatamma Mahila Sangam 0700360110051 - 31-03-2015 -
25 Sri Maha Lakshmi Mahila Sangam 0700360110053 - 31-03-2015 -
26 Sri Vigna Sai SHG 0700360110054 - 31-03-2015 -
27 Sri Srinivasa Mahil Sangam 0700360110055 - 31-03-2015 -
28 Nookaambika Mahila Podupu Sangham 0700360110058 31-03-2016 - -
29 Sri Vignaraja Kubera Mahila Swayam Sahayaka Sangam 0700360120006 31-03-2016 31-03-2015 -
30 Sri Srinivasa Mahila Sangam 0700360150015 - 31-03-2015 -
31 Adilakshmi Mahila Sangam 0700360150018 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
32 Yashasvini Mahila Sangam 0700360150019 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
33 Amruthavalli Mahila Podupu Sangham 0700360150020 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
34 Laskhmi Mahila Sangham 0700360150021 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
35 Charan Mahila Sangam 0700360150022 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
36 Vaseema Mahila Sangam 0700360150023 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
37 Velugu Mahila Swayam Sahayaka Sangham 0700360160058 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
38 Saswitha Mahila Podupu Sangam 0700360160059 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
39 Suvarna Mahila Podupu Sangam 0700360160060 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
40 Priya Darshini Mahila Sangam 0700360170036 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
41 Battu Mahila Shg 0700360190040 - 31-03-2015 -
42 Baji Mahila Shg 0700360190041 - 31-03-2015 -
43 Bhavani Mahila Shg 0700360190042 - 31-03-2015 -
44 Sarukhya Mahila Sangam 0700360190043 31-03-2016 31-03-2015 -
45 Lalith Mahila Swayam Sahayaka Sangam 0700360190047 31-03-2016 - -
46 Harshita Mahila Sangham 0700360200032 31-03-2016 - -
47 Saraswathi Mahila Sangham 0700360200034 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
48 Sree Sai Durga Mahila Sangham 0700360200035 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
49 Krupa Mahla Sangham 0700360200036 31-03-2016 - -
50 Edukondalu Mahila Sangham 0700360200037 31-03-2016 - -
51 Mani Mahila Sangam 0700360220023 31-03-2016 31-03-2015 -
52 Kirthana Mahila Sangam 0700360220024 31-03-2016 31-03-2015 -
53 Abhaya Lashmi Mahila Sangam 0700360220025 31-03-2016 31-03-2015 -
54 Gold Group Mahila Sangham 0700360220026 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
55 Lakshmi Narasimha Mahila Sangham 0700360220027 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
56 Jai Anjaneya Mahila Sangham 0700360220028 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
57 Sri Sambasiva Mahila Sangham 0700360220029 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
58 Swarna Mahila Sangham 0700360220030 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
59 Estaru Mahila Sangam 0700360220032 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
60 Sri Lakshmi Mahila Sangham 0700360220033 31-03-2016 - -
61 Sri Annapurna Mahila Sangam 0700360230083 - 31-03-2015 -
62 Ameena Mahila Sangam 0700360230084 - 31-03-2015 -
63 Sree Sairam Mahila Sangham 0700360230085 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
64 Mubina Mahila Sangham 0700360250034 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
65 Kiranmai Mahila Sangham 0700360250035 31-03-2016 - -
66 Chantara Mahila Sangham 0700360260054 31-03-2016 31-03-2015 -
67 Velangani Mahila Swayam Sahayaka Sangham 0700360260055 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
68 Durga Mahila Sangham 0700360260056 31-03-2016 31-03-2015 -
69 Shafi Mahila Sangham 0700360260057 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
70 Hamida Mahila Sangam 0700360270044 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
71 Katta Mahila Sangham 0700360270045 31-03-2016 31-03-2015 -
72 Sampangi Mahila Sangam 0700360270047 31-03-2016 31-03-2015 -
73 Swayam Krushi Mahila Sangam 0700360270048 31-03-2016 31-03-2015 -
74 Lakshmi Narasamma Mahila Sangham 0700360270050 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
75 Nasrin Mahila Sangham 0700360270051 31-03-2016 - -
76 Kamurun Mahila Sangham 0700360270053 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
77 Ramija Mahila Sangham 0700360270055 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
78 Sri Lakshmi Ganapathi Mahila Sangham 0700360270056 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
79 Sadana Mahila Sangham 0700360270057 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
80 Mariyamma Mahila Sangham 0700360270058 31-03-2016 - -
81 Daya Sagar Mahila Sangam 0700360270059 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
82 Chandini Mahila Sangham 0700360270060 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
83 Sushma Mahila SHG 0700360280017 - 31-03-2015 -
84 Maidhili Mahila Sangham 0700360280018 31-03-2016 31-03-2015 -
85 Mounika Mahila Shg 0700360290032 31-03-2016 31-03-2015 -
86 Sruthi Mahila Sangam 0700360290033 31-03-2016 - -
87 Indira Mahila Sangham 0700360300012 31-03-2016 31-03-2015 -
88 Pragathi Mahila Sangam 0700360320027 31-03-2016 31-03-2015 -
89 Anjali Priya Mahila Sangam 0700360320029 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016

Back to Top

Apycom jQuery Menus