RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 SANKARI MAHILA MANDALI 1000150010025 27-04-2015 06-12-2014 06-12-2014
2 THERISA MAHILA MANDALI 1000150010026 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
3 MASTHANVALLI MAHILA MANDALI 1000150020027 - - -
4 Sri Anjaneya Mahila Mandaali 1000150020028 - - -
5 Adharsha mahila Mandali 1000150030341 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
6 Bhanodaya Mahila Mandali 1000150030342 - - -
7 renukambal mahila mandali 1000150060020 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
8 Kanaka Durga Mahila MAndali 1000150060021 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
9 Raja Rajeswari Mahila Mandali 1000150060022 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
10 ISWARYA MAHILA MANDALI 1000150070045 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
11 Subhasree S H G 1000150070046 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
12 SRAVANTHI MAHILA MANDALI 1000150070047 - - -
13 Dwarakamayi Mahila Mandali 1000150090028 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
14 KEERTHI MAHILA MANDALI 1000150090029 - - -
15 KARPURAVALLY MAHILA MANDALI 1000150130040 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
16 Jeevanadhara Mahila MAndali 1000150130041 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
17 Eswari Mahila Podupu Sangam 1000150130042 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
18 NEHRU MAHILAMANDALI 1000150130043 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
19 Badrinadh Mahila Podupu Sangam 1000150130047 - - -
20 SRI RAGAVENDHRA MAHILA MANDALI 1000150140034 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
21 Nagalamma Mahila Mandali 1000150140035 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
22 Megavarshini Mahila Mandali 1000150140036 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
23 Nagalamma M M 1000150150327 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
24 Ankala Parameswari M M 1000150150329 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
25 GANGAMMA MAHILA MANDALI 1000150150333 06-12-2014 28-12-2015 29-01-2016
26 Neelu Mahila MAndali 1000150150334 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
27 SRI LAKSHMI VALLABHA MAHILA MANDALI 1000150150336 - - -
28 Jesus Mahila Sangam 1000150160047 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
29 SRI Mahalakshmi mahila mandali 1000150180013 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
30 Om Santhi Mahila Mandali 1000150180014 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
31 PAdmavathi Mahila Sangam 1000150180015 06-12-2014 28-09-2015 28-01-2016
32 Om Sakthi Mahila Mandali 1000150200022 - - -
33 Vasavi Mahila Mandali 1000150250053 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
34 SWAPNA MAHILA MANDALI 1000150250344 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
35 ROSHINI MAHILA MANDALI 1000150250345 06-12-2014 26-11-2015 29-01-2016
36 OMKARAM MAHILA MANDALI 1000150250347 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
37 Sri Mahalakshmi Mahila Mandali 1000150250350 - - -
38 Thriveni Mahila Mandali 1000150280226 - - -
39 gruhalakshmi mahila mandali 1000150300033 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
40 Om Sai ram Mahila mandali 1000150300035 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
41 Sathayamma Mahila MAndali 1000150300038 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
42 Badhrinadh Podupu Sangam 1000150300039 - - -
43 Star Mahila Sangam 1000150310039 - - -
44 Masthan Valli Sangam 1000150310040 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
45 KARISHMA MAHILA MANDALI 1000150310044 - - -
46 Sri Krishna Mahila Mandali 1000150320021 - - -
47 Bhagavathi Mahila Mandali 1000150340002 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
48 Enjith Mahila Mandali 1000150350364 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
49 Kadharvalii Mahila Mandali 1000150350365 06-12-2014 28-11-2015 29-01-2016
50 Adhiparasakthi Mahila mandali 1000150350366 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
51 JHANSI RANI MAHILA MANDALI 1000150350367 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
52 Varalakshmi Mahila mandali 1000150350368 12-06-2014 28-09-2015 29-01-2016
53 SRI DURGA MAHILA MANDALI 1000150360368 - - -
54 Navya Sri MAhila SHG 1000150360369 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
55 Sri Vasavi Mahila Mandali 1000150370019 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
56 Srinivasa Mahila Mandali 1000150370022 - - -
57 Sri sai Mahila Mandali 1000150370023 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
58 Om Sakthi Mahila Podupu Sangam 1000150370024 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
59 SRI KAMAKSHI MAHILA MANDALI 1000150370025 - - -
60 shenhalatha mahila mandali 1000150400367 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
61 MAHALAKSHMI M M 1000150400368 - - -
62 srinivasa mahila mandali 1000150400370 - - -
63 GAJALAKSHMI MAHILA MANDALI 1000150400371 - - -
64 SAI KRISHNA MAHILA MANDALI 1000150400372 - - -
65 DURGA MAHILA MANDALI 1000150420365 - - -
66 BISMILLA MINORITY 1000150420366 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
67 Sri Lakshmi Devi Podupu Sangam 1000150420367 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
68 Swarna Bhairavi Mahila Mandali 1000150420368 - - -
69 Ajmeer Mainority mahila Sangam 1000150420369 - - -
70 Siva Sakthi Mahila Mandali 1000150420371 - - -
71 PARASAKTHI MM 1000150420373 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
72 Om Kanika Parameswari Mahila Mnadali 1000150420374 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
73 Nagalamma Mahila Mandali 1000150420375 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
74 GANAPATHI MAHILA MANDALI 1000150420376 06-12-2014 29-09-2015 29-01-2016
75 ABUBAKAR Minority Mahila Mandali 1000150420377 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
76 Mahalakshmi Mahila Sangam 1000150420378 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
77 Dhanalakshmi Mahila Sangam 1000150420379 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
78 Amma Mahila Mandali 1000150420380 - - -
79 Masthanamma Minority Mahila Mandali 1000150420383 - - -
80 Sri Anjaneyam Mahila Mandali 1000150430280 - - -
81 Rajalakshmi Mahila Mandali 1000150430281 - - -
82 Sindhu SreeMahila Samakya 1000150430282 - - -
83 Sri Manjunadha Mahila Mnadali 1000150450050 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
84 MAthamma MAhila Mandali 1000150470023 - - -
85 Sri Devi Mahila Mandali 1000150490035 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
86 RASOOL MAHILA MANDALI 1000150490036 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
87 Chamundeswari Mahila mandali 1000150490037 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
88 Blessing S H G 1000150490039 - - -
89 LAKSHMI NARAYANA M M 1000150490040 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
90 Sri Lakshmi Venkateswara 1000150500032 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
91 Sri Anjaneyam Mahila Mandali 1000150500033 - - -
92 Lucky Mahila Podupu Sangam 1000150500034 - - -
93 ALLAHU SHG 1000150510021 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
94 SAI BALAJI SHG 1000150510026 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
95 VARALAKSHMI MAHILA MANDALI 1000150530023 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
96 VIJAYADURGA MAHILA MANDALI 1000150530025 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
97 Alivelu Group 1000150530026 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
98 SRI SAI LAKSHMI MAHILA MANDALI 1000150530028 - - -
99 Sri Sai Sarvanam Mahila Mandali 1000150540025 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
100 AADARSHA MAHILA MANDALI 1000150540028 - - -
101 DURGA M M 1000150550026 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
102 Bhavani M M 1000150550027 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
103 Sri Rajajeswari Mahila Sangam 1000150550028 - - -
104 Mahalakshmi M M 1000150560186 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
105 Sri Vigneswara Mahila Mandali 1000150560187 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
106 Vaishanavidevi Mahila Mandali 1000150560189 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
107 Sri Vibhavalakshmi mahila mandali 1000150560193 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
108 Ankalaparameswari Mahila Mandali 1000150570332 02-01-2016 29-09-2015 29-01-2016
109 THULASI MAHILA MANDALI 1000150570333 02-01-2016 29-09-2015 29-01-2016
110 GANAPATHI MAHILA MANDALI 1000150570336 - - -
111 DURGA DEVI M M 1000150580045 - - -
112 SAI RAM M M 1000150580046 - - -
113 Sri Saraswathi Mahila Mandali 1000150590040 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
114 SRI DEEPIKA MAHILA MANDALI 1000150590041 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
115 Sri KAnaka Durga Mahila Mandali 1000150590042 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
116 Sri Rama chandra mahila mandali 1000150590044 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
117 SURYODHAYAM MAHILA MANDALI 1000150590046 - - -
118 Bismilla Mahila Mandali 1000150620010 - - -
119 KHADHAR VALLI M M 1000150630036 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
120 Sathyamma Mahila Mandali 1000150630037 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
121 SELVA GANAPATHI VEEDHIVIKRIYADARULA SANGAM 1000150630039 - - -
122 SANGEETHA M M 1000150630040 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
123 Sakthi Ganesh mahila sangam 1000150630043 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
124 Durga Lakshmi Mahila Sangam 1000150630044 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
125 Yasmin Mahila mandali 1000150630045 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
126 Om Muthyalamma Mahila mandali 1000150630046 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
127 Srinivasa mahila mandali 1000150660320 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
128 THeja Group 1000150660323 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
129 Panchashari Mahila Mandali 1000150660324 06-12-2014 29-10-2015 29-01-2016
130 Varsha Mahila Mandali 1000150660325 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
131 Veerabhadra Mahila Mandali 1000150690022 - - -
132 Lakshmi Balaji MAhila Mandali 1000150710025 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
133 Devayani Mahila mandali 1000150710026 - - -
134 Sri Ganapathi Mahila Mandali 1000150750074 - - -
135 Shajahan Group 1000150750095 - - -
136 Thajmahal Group 1000150750096 - - -
137 Hemavathi MAhila MAndali 1000150750097 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
138 Chamundeswari mahila mandali 1000150750109 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
139 Sri Sai II 1000150750111 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
140 Om Varasiddivinayaka Mahila Mandali 1000150750114 - - -
141 Muruga mahila mandali 1000150750115 - - -
142 SERI SERIMUVVA MAHILA MANDALI 1000150750116 - - -
143 Hamsa Veni Mahila Mandali 1000150750117 - - -
144 Sravanthi Mahila Mandali 1000150750118 - - -
145 Sri Kanaka Durga mahila mandali 1000150780017 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
146 Sri Sai Mahila Mandali 1000150800244 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
147 SRINIVASA GROUP 1000150810006 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
148 Narayani SHG 1000150820026 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
149 SRIBHAGYA LAKSHMI S H G 1000150820042 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
150 SRI GAJALAKSHMI S H G 1000150820045 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
151 Subhan Alla SHG 1000150820046 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
152 Mother thereesa 1000150820076 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
153 sri bhavani matha 1000150820077 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
154 bhavanishg 1000150820101 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
155 jagadambikashg 1000150820102 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
156 sriamruthavallishg 1000150820103 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
157 srisathyasaishg 1000150830040 - - -
158 sriadilakshmishg 1000150830047 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
159 SRI SAI GANESH SHG 1000150830052 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
160 SRI KARTHIKEYAN SHG 1000150830053 01-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
161 SRI ARUNDHATHI SHG 1000150830054 06-12-2014 28-10-2016 29-01-2016
162 Balaganesh SHG 1000150830055 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
163 ganesh shg 1000150840035 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
164 DEVI SHG 1000150840036 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
165 DHANALAKSHMI SHG 1000150840037 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
166 Dharshini S H G 1000150840038 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
167 Bhavani SH G 1000150840039 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
168 Gandhi SHG 1000150850001 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
169 GANGAMMNA S H G 1000150850037 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
170 SRI VENKATESWARA MAHILA MANDALI 1000150860015 06-12-2014 29-09-2015 29-01-2016
171 ADIPARASAKTHI MM 1000150860034 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
172 VIGNESWARA S H G 1000150870004 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
173 Mariya Mahila Mandali 1000150870056 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
174 KEETTHANA MAHILA GROUP 1000150870057 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
175 Geethanjali S H G 1000150870058 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
176 MUTHALAMMA S H G 1000150870059 - - -
177 SWETHA SHG 1000150870060 - - -
178 VIJAYA LAKSHMI S H G 1000150880037 - - -
179 srisathyashanthi 1000150890027 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
180 MAHALAKSHMI SHG 1000150900029 06-12-2014 28-09-2015 29-01-2016
181 JYOTHI LAKSHMI SHG 1000150910011 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
182 EASWARI S H G 1000150910016 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
183 BHADRINATH SHG 1000150920046 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
184 Sony S H G 1000150920059 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
185 JAI GANESH SHG 1000150930026 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
186 PALLAVI S H G 1000150930027 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
187 Sri Mahalakshmi SHG 1000150930028 - - -
188 sre dhanalakshmi shg 1000150930029 - - -
189 JANANI SHG 1000150940060 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
190 Ammaji S H G 1000150940061 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
191 Sumathi S H G 1000150940062 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
192 Hima Vardhini SHG 1000150940063 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
193 NOOR SHG 1000150940064 - - -
194 Kavya Mahila Sangam 1000150940065 - - -
195 SANTHOSHI MATHA SHG 1000150940066 - - -
196 PRIYADARSHINI SHG 1000150950001 02-01-2016 28-09-2015 29-01-2016
197 SRI VENKATESWARA S H G 1000150950005 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
198 MARY PODUPU SANGAM 1000150950006 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016
199 Sakthi Priya S H G 1000150950007 06-12-2014 28-10-2015 29-01-2016

Back to Top

Apycom jQuery Menus