RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 MOULALLI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440010168 - - -
2 SWACHA BHARATH SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440010169 - - -
3 SNEHA SELF HELP GROUP 1100440010170 - - -
4 ANITHA SELF HELP GROUP 1100440010171 - - -
5 NAGASAI S H G 1100440010172 - - -
6 CHENNAKESAVA SHG 1100440020030 - - -
7 SRI SAI SHG 1100440030006 - - -
8 SRI PADMANABHASWAMI SELF HELP GROUP 1100440040036 - - -
9 MAHALAKSHMI SHG 1100440040037 - - -
10 SIDDESWARA SELF HELP GROUP 1100440070030 - - -
11 DATTHASAI SELF HELP GROUP 1100440080017 - - -
12 SIDDI VINAYAKA SELF HELP GROUP 1100440090073 - - -
13 REHMAN SELF HELP GROUP 1100440100067 - - -
14 KHAJA SELF HELP GROUP 1100440100068 - - -
15 SAI BABA SHG 1100440110004 - - -
16 RASOOLLILLA SHG 1100440130020 - - -
17 RESHMA SHG 1100440130021 - - -
18 SUVARANHA SHG 1100440130022 - - -
19 SRI LAKSHMIBALAJI SHG 1100440150057 - - -
20 SAI NADHA S H G 1100440150058 - - -
21 VEERA BRAMHENDRA SHG 1100440150060 - - -
22 BISMILLA SHG 1100440150061 - - -
23 SRI LAKSHMI GOURI SHG 1100440160011 - - -
24 NOVAHU SHG 1100440160012 - - -
25 SARASWATHI SHG 1100440170017 - - -
26 BHARATHI SHG 1100440170018 - - -
27 KEERTHANA SHG 1100440190022 - - -
28 LAKSHMIDEVI SHG 1100440190023 - - -
29 SRI LAKSHMI SHG 1100440200014 - - -
30 SHIRIDI SAI S H G 1100440220029 - - -
31 OMKARAM SHG 1100440220030 - - -
32 GIR IDHARI SHG 1100440220031 - - -
33 SAINADHA SHG 1100440220032 - - -
34 MAMATHA SHG 1100440240027 - - -
35 MAHA LAKSHMI SELF HELP GROUP 1100440250034 - - -
36 SAI LAKSHMI SELF HELP GROUP 1100440250035 - - -
37 SRI ANJANEYA SHG 1100440250036 - - -
38 SREE LAKSHMI VENKATESWARA SHG 1100440260066 - - -
39 SRI LAKSHMI SHG 1100440300018 - - -
40 VENKATA SIA SHG 1100440300019 - - -
41 LAKSHMI PRASANNA SHG 1100440300020 - - -
42 SREE LAKSHMI NARASIMHA SHG 1100440310016 - - -
43 THIYYABANDI PADMA AND G VEERABHADRA 1100440330075 - - -
44 BALESSY SELF HELP GROUP 1100440340026 - - -
45 LAKSHMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440340027 - - -
46 SRI SAI VENKATESWARA SHG 1100440340028 - - -
47 SRI ANJANEYA SHG 1100440340029 - - -
48 SHIVA SHG 1100440370027 - - -
49 DURGA DEVI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440370028 - - -
50 SRI SAI VIGNESWARA SHG 1100440380030 - - -
51 VEERABRAHMANDRA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440380031 - - -
52 SRI RAJARAJESWARI DEVI SHG 1100440400184 - - -
53 VENGAMAMBA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440400185 - - -
54 SAI VIGNESH SHG 1100440410059 - - -
55 SRI KASINAYANASWAMY SHG 1100440410060 - - -
56 SRI AMMA BHAGAVAN SHG 1100440410061 - - -
57 RENUKADEVI SHG 1100440410063 - - -
58 SRI SAI BALAJI SHG 1100440410064 - - -
59 MAHMOOD SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440410066 - - -
60 AYYAPPA SWAMY SHG 1100440410067 - - -
61 KRANTHI SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 1100440430023 - - -
62 ALLARAKHA SHG 1100440440169 - - -
63 SRI LALITHA SHG 1100440440170 - - -
64 SAI BABA SHG 1100440440171 - - -
65 SRI LAKSHMI NARASIMHA SHG 1100440440172 - - -
66 NAYAB RASOOL S H G 1100440460005 - - -
67 SIRI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1100440470001 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus