RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Sneha Swayam Sahayaka Sangam 2500690010257 - 10-05-2016 -
2 AKSHARA MAHILA PODUPU SANGAM 2500690010258 - 10-05-2016 -
3 YAMINI SSS 2500690010259 - 10-05-2016 -
4 SRI NAGA SAI MPS 2500690010261 - 10-05-2016 -
5 VENGAMABHA MPS 2500690010262 - 10-05-2016 -
6 SRISAI RAM MPS 2500690010263 - 10-05-2016 -
7 LAKSHMI SIVA SAI MPS 2500690010264 - 10-05-2016 -
8 SRI SAI MPS 2500690010265 - 10-05-2016 -
9 PRAGATHI MPS 2500690010266 - 10-05-2016 -
10 DIVYA JYOTHI SSS 2500690010270 - 10-05-2016 -
11 Ajaay MDG 2500690010283 - 10-05-2016 -
12 Sujana MPS 2500690010284 - 10-05-2016 -
13 Kavya Sri MPS 2500690010285 - 10-05-2016 -
14 Sri SivaSai SSS 2500690010287 - 10-05-2016 -
15 Hema Sri SSS 2500690010288 - 10-05-2016 -
16 Kali Krishna Bhagavan SSS 2500690010289 - 10-05-2016 -
17 Keerthi Sri SSS 2500690010290 - 10-05-2016 -
18 Chaitra Sri SSS 2500690010291 - 10-05-2016 -
19 Neelima SSS 2500690010292 - 10-05-2016 -
20 Lakshmi Devi SSS 2500690010293 - 10-05-2016 -
21 Bhavya Sri MPS 2500690010294 - 10-05-2016 -
22 Lakshmi Swayam Sahayaka Sangam 2500690010295 - 10-05-2016 -
23 Sai Ganesh SSS 2500690010298 - 10-05-2016 -
24 Devi Sri MPS 2500690010299 - 10-05-2016 -
25 SRI SAI MPS 2500690010302 - 10-05-2016 -
26 SRI SAI SHANMUKA PRIYA SSS 2500690020163 - 10-05-2016 -
27 DHANYATHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690020164 - 10-05-2016 -
28 DURGESWAR SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690020165 - 10-05-2016 -
29 DEVI SRI SSS 2500690040068 - 10-05-2016 -
30 BEAULA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690040075 - 10-05-2016 -
31 SIRI SSS 2500690040076 - 10-05-2016 -
32 Sahiti SSS 2500690040079 - 10-05-2016 -
33 Shara SSS 2500690040080 - 10-05-2016 -
34 SRI PANDURANGA SSS 2500690040081 - 10-05-2016 -
35 RUTHU SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690050005 - 10-05-2016 -
36 PRAGNA SSS 2500690050006 - 10-05-2016 -
37 JWALITHA SSS 2500690050007 - 10-05-2016 -
38 ABHAYA SSS 2500690050008 - 10-05-2016 -
39 Eswara sai sss 2500690050013 - 10-05-2016 -
40 SMILE SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690100066 - 10-05-2016 -
41 CHANDRIKA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690100067 - 10-05-2016 -
42 RINS SSS 2500690100068 - 10-05-2016 -
43 ISWARYA SSS 2500690100073 - 10-05-2016 -
44 LAKSHMI GANESH SSS 2500690120025 - 10-05-2016 -
45 Ganapathi Mps 2500690120027 - 10-05-2016 -
46 Sujala SSS 2500690120028 - 10-05-2016 -
47 BAJE BABA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690140081 - 10-05-2016 -
48 ALLAHU AKBAR SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690140082 - 10-05-2016 -
49 Chaithanya swayam shahayaka sangam 2500690160078 - 10-05-2016 -
50 SAI ESWARI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690160079 - 10-05-2016 -
51 SRI SANTHOSIMATHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690160080 - 10-05-2016 -
52 OM SAIDATTA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690160081 - 10-05-2016 -
53 SRI LAKSMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690160082 - 10-05-2016 -
54 SRI RAGHAVENDRA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690160084 - 10-05-2016 -
55 KRUPA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690160085 - 10-05-2016 -
56 SANMUKA SWAYAM SAHAYAKA NSANGAM 2500690160086 - 10-05-2016 -
57 JABILLI MPS 2500690170095 - 10-05-2016 -
58 DAIVAKRUPANIDHI MPS 2500690180146 - 10-05-2016 -
59 MOHAN LAKSHMI MPS 2500690185653 - 10-05-2016 -
60 JAI JAI LAKSAHMI MPS 2500690185654 - 10-05-2016 -
61 SRI SAI GANESH MPS 2500690185655 - 10-05-2016 -
62 mahi teja mahila podupu sangam 2500690185656 - 10-05-2016 -
63 HOSANNA MAHILA PODUPU SANGAM 2500690185657 - 10-05-2016 -
64 SIVA KESAVA MAHILA PODUPU SANGAM 2500690185658 - 10-05-2016 -
65 YESURAJU MAHILA PODUPU SANGAM 2500690185668 - 10-05-2016 -
66 Sikshana Mps 2500690185672 - 10-05-2016 -
67 YAHOVA MANDHIR MPS 2500690200184 - 10-05-2016 -
68 BHAVANI DURGA MPS 2500690200185 - 10-05-2016 -
69 ESTHERU MPS 2500690210005 - 10-05-2016 -
70 LAKSHMI DEVI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225706 - 10-05-2016 -
71 GOWTAMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225707 - 10-05-2016 -
72 LATHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225719 - 10-05-2016 -
73 VIJAYA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225721 - 10-05-2016 -
74 KARUNA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225722 - 10-05-2016 -
75 HEMA SREE SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225723 - 10-05-2016 -
76 ASWANI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225724 - 10-05-2016 -
77 SRI SAI VINAYAKA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225729 - 10-05-2016 -
78 NEELIMA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225730 - 10-05-2016 -
79 RAM DURGA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225731 - 10-05-2016 -
80 NAGULU SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225732 - 10-05-2016 -
81 AMRUTHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225733 - 10-05-2016 -
82 SAI TEJA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225734 - 10-05-2016 -
83 KANAKA MAHALAKSHMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690225735 - 10-05-2016 -
84 SIVA SAI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690245107 - 10-05-2016 -
85 SAI SRUTHI MAHILA PODUPU SANGAM 2500690245109 - 10-05-2016 -
86 SRI YAKA MAHILA PODUPU SANGAM 2500690245110 - 10-05-2016 -
87 KIRTHISOWJANYA MAHILA PODUPU SANGAM 2500690245111 - 10-05-2016 -
88 SAHASRA MAHILA PODUPU SANGAM 2500690245112 - 10-05-2016 -
89 OM NARAYANA PODUPU SANGAM 2500690250234 - 10-05-2016 -
90 MAHIMA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250235 - 10-05-2016 -
91 GOWTHAMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250236 - 10-05-2016 -
92 AISHITHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250237 - 10-05-2016 -
93 RAASI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250238 - 10-05-2016 -
94 RISHIKA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250239 - 10-05-2016 -
95 KAMAKSHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250240 - 10-05-2016 -
96 RAJESWARI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250241 - 10-05-2016 -
97 SUDEEPTHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250242 - 10-05-2016 -
98 IISH LALITHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690250243 - 10-05-2016 -
99 LAKSHMI DURGA G 2500690250248 - 10-05-2016 -
100 SARVANI MPS 2500690250250 - 10-05-2016 -
101 BHAVYA SREE SSS 2500690250251 - 10-05-2016 -
102 ANAJANA MAHILA DWACRA GROUP 2500690270041 - 10-05-2016 -
103 SAI DIVYA MAHILA DWAKRA GROUP 2500690270043 - 10-05-2016 -
104 LEELA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690280019 - 10-05-2016 -
105 KEERTHI M D G 2500690280020 - 10-05-2016 -
106 SRI SAI BHARGAVI M D G 2500690280021 - 10-05-2016 -
107 NISSI M D G 2500690290042 - 10-05-2016 -
108 DHARANI M D G 2500690290043 - 10-05-2016 -
109 Honey Mahila Dwakara Group 2500690290045 - 10-05-2016 -
110 SAI SINDHU M D G 2500690300496 - 10-05-2016 -
111 RADHA MADHAV M D G 2500690300497 - 10-05-2016 -
112 SAHITA M D G 2500690300500 - 10-05-2016 -
113 Sree Vidya Mahila Swayam Sayakha Sangam 2500690300501 - 10-05-2016 -
114 Veharika Mdg 2500690300502 - 10-05-2016 -
115 Divya Jyothi Mahila Swayam Sayaka Sangam 2500690300503 - 10-05-2016 -
116 Sarika Mahila Swayam Sayakha Sangam 2500690300504 - 10-05-2016 -
117 SRI MAHA LAKSHMI MPS 2500690300505 - 10-05-2016 -
118 Mokshith Swayam Sahayaka Sangam 2500690323416 - 10-05-2016 -
119 Platinum Shg 2500690323418 - 10-05-2016 -
120 JOY MAHILA DWAKRA GROUP 2500690340109 - 10-05-2016 -
121 VELUGU M D G 2500690340110 - 05-10-2016 -
122 KALVARI MDG 2500690340123 - 05-10-2016 -
123 lalitha premeswari dwcra group 2500690350111 - 10-05-2016 -
124 SWARNA LAKSHMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690350114 - 10-05-2016 -
125 adi seshu swayam sahayaka sangham 2500690350115 - 10-05-2016 -
126 TRIPURASUNDARI SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690350116 - 10-05-2016 -
127 NATARAJU SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690350117 - 10-05-2016 -
128 PUNITHA SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690350118 - 10-05-2016 -
129 JAGADEESWARI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690350119 - 10-05-2016 -
130 USHASREE MAHILA DWAKAR GROUP 2500690350120 - 10-05-2016 -
131 SURYA S S S 2500690350121 - 10-05-2016 -
132 Sri Anjaneya Swayam Sahayaka Sangam 2500690375882 - 10-05-2016 -
133 VANITHA S S S 2500690375892 - 10-05-2016 -
134 DURGA LASYA M D G 2500690380106 - 10-05-2016 -
135 SREE LAKSHMI M D G 2500690380107 - 10-05-2016 -
136 SRI VASUDEVA MAHILA DWACRA GROUP 2500690390180 - 10-05-2016 -
137 SRILAKSHMI GOVIND S HG 2500690390181 - 10-05-2016 -
138 ganapathi swayam sahayaka sangam 2500690390182 - 10-05-2016 -
139 ABHINAVA SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690390183 - 10-05-2016 -
140 SRI RAJASWARI SWAYAM SHAYAKA SANGHAM 2500690390184 - 10-05-2016 -
141 RAJULAMMA THALLI MPS 2500690390187 - 10-05-2016 -
142 SRI SIVASAI MAHILA DWAKRA GROUP 2500690390188 - 10-05-2016 -
143 N T R MARANATHA S S S 2500690390189 - 10-05-2016 -
144 CHINNA S S S 2500690390190 - 10-05-2016 -
145 shiridi saibaba mahila podupu sangham 2500690400041 - 10-05-2016 -
146 MEERA SHG 2500690420338 - 10-05-2016 -
147 ALLA RASOOL SHG 2500690420339 - 05-10-2016 -
148 RAVI TEJA SHG 2500690420344 - 10-05-2016 -
149 SIRISHA SSS 2500690420346 - 10-05-2016 -
150 ADARSHA SHG 2500690420347 - 05-10-2016 -
151 SATHWIK MPS 2500690420350 - 10-05-2016 -
152 SAI HARIKA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690435104 - 10-05-2016 -
153 Dhathathreya sss 2500690460170 - 10-05-2016 -
154 PRAGNIKA SSS 2500690460172 - 10-05-2016 -
155 RAKSHANA SHG 2500690460174 - 10-05-2016 -
156 VEENA MADHURI SSS 2500690460175 - 10-05-2016 -
157 DEEVENA SSS 2500690460176 - 10-05-2016 -
158 SURYA SAI DURGA SSS 2500690460177 - 10-05-2016 -
159 MYTRI SSS 2500690460178 - 10-05-2016 -
160 POORNA SSS 2500690460180 - 10-05-2016 -
161 DHANALAKSHMI SSS 2500690460184 - 10-05-2016 -
162 GANESH SSS 2500690460185 - 10-05-2016 -
163 SRI MAHALAKSHMI MDG 2500690460187 - 10-05-2016 -
164 GAYATHRI SSS 2500690460189 - 10-05-2016 -
165 SRINIDHI 2500690460201 - 10-05-2016 -
166 SYED SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 2500690495172 - 05-10-2016 -
167 SRI SAI BABA SSS 2500690495173 - 05-10-2016 -
168 LALITHA MAHILA PODUPUSANGAM 2500690495177 - 05-10-2016 -
169 SAIDURGASSS 2500690495180 - 05-10-2016 -
170 sana sss 2500690495189 - 05-10-2016 -
171 bismillah mdg 2500690495190 - 05-10-2016 -
172 vengamamba mdg 2500690495191 - 05-10-2016 -
173 LAKSHMI GANESH MDG 2500690495192 - 05-10-2016 -
174 SARVAKRUPANIDHI SSS 2500690495193 - 05-10-2016 -
175 BHAGYASRI 2500690495220 - 05-10-2016 -
176 NAVYANDRA SWAYAM SHAYAKA SANGAM 2500690514637 - 05-10-2016 -
177 JYOTHI LAVANYA SSS 2500690514638 - 05-10-2016 -
178 GAYATHRI SSS 2500690514641 - 05-10-2016 -
179 CHAND SSS 2500690514642 - 05-10-2016 -
180 SIRI KUTUMBAM SSS 2500690514643 - 05-10-2016 -
181 vignan sss 2500690514644 - 10-05-2016 -
182 SOHA SSS 2500690514645 - 10-05-2016 -
183 Ushodaya sss 2500690514646 - 10-05-2016 -
184 chathnya mps 2500690522559 - 10-05-2016 -
185 prgathi mps 2500690522560 - 10-05-2016 -
186 om sai prasana lakshmi sss 2500690522561 - 10-05-2016 -
187 sri lakshmi ganapathi mdg 2500690522563 - 10-05-2016 -
188 Bhavani SSS 2500690522564 - 10-05-2016 -
189 Sri Vinayaka SSS 2500690522565 - 10-05-2016 -
190 JWALAMUKHI SSS 2500690522572 - 10-05-2016 -
191 radhakrishna sss 2500690530024 - 10-05-2016 -
192 durga sss 2500690530025 - 10-05-2016 -
193 abdhl kalam sss 2500690530026 - 10-05-2016 -
194 Kanakadurga SSS 2500690530027 - 10-05-2016 -
195 VENKTA SAI MDS 2500690530030 - 10-05-2016 -
196 SAHITHI DMS 2500690530034 - 10-05-2016 -
197 SRI SAINADHA SHG 2500690550033 - 05-10-2016 -
198 BHAVANI MDG 2500690550038 - 05-10-2016 -
199 SAIRAM SSS 2500690550042 - 05-10-2016 -
200 SRI DURGA MALLESWARA MDG 2500690560173 - 10-05-2016 -
201 PRASANTHI MDG 2500690560174 - 10-05-2016 -
202 SRI DEVI M D G 2500690560175 - 10-05-2016 -
203 AISHWARYA M D G 2500690560176 - 10-05-2016 -
204 SRI VENKATESWARA SSS 2500690570072 - 10-05-2016 -
205 OM SIVA SAI SSS 2500690570077 - 10-05-2016 -
206 SRI VINAYAKA SRINIVASA MDG 2500690570078 - 10-05-2016 -
207 VENNALA SSS 2500690570079 - 10-05-2016 -
208 SAI SARASWATHI MAHILA D GROUP 2500690570081 - 10-05-2016 -
209 MANOHARAM SSS 2500690580001 - 10-05-2016 -
210 SIRI MPS 2500690580002 - 10-05-2016 -
211 RAJAMMA THALLI SSS 2500690580003 - 10-05-2016 -
212 SATYA DEVA SSS 2500690580004 - 10-05-2016 -
213 BHAGYALAKSHMI SELF HELP GROUP 2500690590060 - 10-05-2016 -
214 SAIRAMYA SHG 2500690590061 - 10-05-2016 -
215 NADIYA SHG 2500690590062 - 10-05-2016 -
216 BHAVANI SHG 2500690590063 - 10-05-2016 -
217 RAHUL S S S 2500690590064 - 10-05-2016 -
218 RAJA RAJESWARI SHG 2500690615162 - 10-05-2016 -
219 supriya sss 2500690615170 - 10-05-2016 -
220 SAHITHI SWAYAM SAHAYAKA GROUP 2500690620047 - 10-05-2016 -
221 HARIVILLU MAHILA PODUPU SANGAM 2500690620048 - 10-05-2016 -
222 CHAITANYA SHG 2500690620049 - 10-05-2016 -
223 SAI S H G 2500690620052 - 10-05-2016 -
224 KEERTHANA SHG 2500690630080 - 10-05-2016 -
225 SIRI SHG 2500690630081 - 10-05-2016 -
226 ANKITHA 2500690630082 - 10-05-2016 -
227 VICTORIA SHG 2500690640136 - 10-05-2016 -
228 NAVYA SSS 2500690640137 - 10-05-2016 -
229 SRILAKSHMISAIDURGA SSS 2500690670103 - 10-05-2016 -
230 PRATHIBA MAHILA DWACRA GROUP 2500690670104 - 10-05-2016 -
231 VIJETHA BHARATHI SWAYAM SHAYAKA SANGAM 2500690670105 - 10-05-2016 -
232 SHAKEENA MDG 2500690670106 - 10-05-2016 -
233 MANOJ SHG 2500690670107 - 10-05-2016 -
234 JAYALAKSHMI 2500690670108 - 10-05-2016 -
235 vijaya sss 2500690680082 - 10-05-2016 -
236 RAJYA LAKSHMI SHG 2500690680083 - 10-05-2016 -
237 SARAYU SHG 2500690680084 - 10-05-2016 -
238 SAI LAKSHMI M D G 2500690690107 - 10-05-2016 -
239 NAGA SRAVANTHI S S S 2500690690110 - 10-05-2016 -
240 SRI RENUKAMMA THALLI SSS 2500690690113 - 10-05-2016 -
241 SRI LALITHADEVI s S s 2500690690115 - 10-05-2016 -
242 SIVA SAKTHI MDG 2500690700209 - 10-05-2016 -
243 SRI SAI TEJA MDG 2500690700210 - 10-05-2016 -
244 SAILAKSHMI MDG 2500690700212 - 10-05-2016 -
245 AYYAPPA SSS 2500690700215 - 10-05-2016 -
246 RADHA MDG 2500690700216 - 10-05-2016 -
247 VIGHNESWARA MAHILA DWACRA GROUP 2500690700217 - 10-05-2016 -
248 GEETHASRI SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690700218 - 10-05-2016 -
249 CHRISTU KRUPA MDG 2500690700219 - 10-05-2016 -
250 SRI LAKSHMI MDG 2500690700220 - 10-05-2016 -
251 SWARNATEJA MDG 2500690700221 - 10-05-2016 -
252 NANDINI MDG 2500690700223 - 10-05-2016 -
253 sujana mdg 2500690700224 - 10-05-2016 -
254 SAI BABA MDG 2500690700226 - 10-05-2016 -
255 SUSMITHA MDG 2500690700227 - 10-05-2016 -
256 ShanuMukha Mdg 2500690700232 - 10-05-2016 -
257 Praganna Shg 2500690700246 - 10-05-2016 -
258 TAJ DUMA MAHILA DWAKRA GROUP 2500690710149 - 10-05-2016 -
259 SIDDI VINAYAKA SWAYAM SHAYAKA SANGAM 2500690710150 - 10-05-2016 -
260 JAYASRI MDG 2500690710152 - 10-05-2016 -
261 USHODAYA MDG 2500690710153 - 10-05-2016 -
262 SADANA MDPS 2500690710154 - 10-05-2016 -
263 lakshmi ganapathi mdg 2500690730112 - 05-10-2016 -
264 pavitra mahila dwakra group 2500690730113 - 05-10-2016 -
265 durgadevi mdg 2500690730114 - 05-10-2016 -
266 ambedkar mdg 2500690730115 - 05-10-2016 -
267 blessy mdg 2500690730124 - 05-10-2016 -
268 VINSENT MDG 2500690730134 - 10-05-2016 -
269 SAI DURGA MANIKANTA M D G 2500690745917 - 10-05-2016 -
270 SRI LAKSHMI GANAPATHI SSS 2500690745928 - 10-05-2016 -
271 SIVA PARAVATHI S S S 2500690745930 - 10-05-2016 -
272 Vivekananda Swayam Sahayaka Sangam 2500690745931 - 10-05-2016 -
273 SRI VANA DURGA SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690745932 - 10-05-2016 -
274 MOUNIKA SRI SWAYAM SAHAYAKA SAGHAM 2500690745933 - 10-05-2016 -
275 BHAIRAVI SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690745934 - 10-05-2016 -
276 JOHNSIBABY MAHILA DWACRA GROUP 2500690745935 - 10-05-2016 -
277 MERU SWAYAM SAHAYAKA SANGHAM 2500690745936 - 10-05-2016 -
278 HASINI S S S 2500690745937 - 10-05-2016 -
279 SRI SAI SIDDIVINAYAKA SSS 2500690745938 - 10-05-2016 -
280 AMULYA SSS 2500690745939 - 10-05-2016 -
281 SAI DURGA M D G 2500690745941 - 10-05-2016 -
282 SAIDURGA MDG 2500690750068 - 10-05-2016 -
283 srisha s s s 2500690760182 - 05-10-2016 -
284 sanjay s s s 2500690760183 - 05-10-2016 -
285 neeraja sss 2500690760184 - 05-10-2016 -
286 vijayadurgasss 2500690760185 - 05-10-2016 -
287 saivigneswara mdg 2500690760186 - 05-10-2016 -
288 nukalamma sss 2500690760187 - 05-10-2016 -
289 kankamahalaskhmi sss 2500690760188 - 05-10-2016 -
290 arunkiran mdg 2500690760190 - 05-10-2016 -
291 karthik sss 2500690760192 - 05-10-2016 -
292 chinnakumari sss 2500690760193 - 05-10-2016 -
293 srilakshmikumara mdg 2500690760194 - 05-10-2016 -
294 saidurga mdg 2500690760195 - 05-10-2016 -
295 tejaswini sss 2500690760196 - 05-10-2016 -
296 OM SAI MDG 2500690760199 - 05-10-2016 -
297 SIVA SANKAR MDG 2500690760201 - 05-10-2016 -
298 malleswari sss 2500690760203 - 05-10-2016 -
299 bangaramma sss 2500690760204 - 05-10-2016 -
300 balaji sss 2500690760216 - 05-10-2016 -
301 siva sakthi mdg 2500690760219 - 05-10-2016 -
302 VENKATESWARA MAHILA DWAKRA GROUP 2500690760220 - 05-10-2016 -
303 sai santosh sss 2500690760226 - 05-10-2016 -
304 BISMILLA SSS 2500690770066 - 10-05-2016 -
305 SRI VALLI MPS 2500690770068 - 10-05-2016 -
306 Dwaraca Tirumala Mdg 2500690780265 - 10-05-2016 -
307 JAI DUURGA BHAVANI SWAYAM SAHAYAM SA 2500690800017 - 10-05-2016 -
308 SANDHYA MPS 2500690820023 - 10-05-2016 -
309 SAAI GANESH 2500690820024 - 10-05-2016 -
310 SHALOM MPS 2500690820025 - 10-05-2016 -
311 devamatha mdg 2500690820026 - 10-05-2016 -
312 PRIYA DARSINI MPS 2500690830037 - 10-05-2016 -
313 ayesha s s s 2500690840140 - 10-05-2016 -
314 srisai sss 2500690840149 - 10-05-2016 -
315 peddintlammatalli sss 2500690840153 - 10-05-2016 -
316 CHARAN MDG 2500690840156 - 10-05-2016 -
317 MASTAN MDG 2500690840157 - 10-05-2016 -
318 BESSI MDG 2500690840165 - 10-05-2016 -
319 NAWAJ SELF HELP GROUP 2500690855408 - 10-05-2016 -
320 MANPASAND SSS 2500690855410 - 05-10-2016 -
321 NASEEMA SSS 2500690855411 - 10-05-2016 -
322 SHARMILA SSS 2500690855412 - 10-05-2016 -
323 AASA SSS 2500690855413 - 10-05-2016 -
324 YSR SSS 2500690855414 - 10-05-2016 -
325 KANYAKA PRAMESWARI MAHILA DWAKRA GROUP 2500690860188 - 10-05-2016 -
326 SHALOME MAHILA DWAKRA GROUP 2500690860189 - 10-05-2016 -
327 SAI VIKAS S S S 2500690860190 - 10-05-2016 -
328 NAVA JEEVAN MDG 2500690860203 - 10-05-2016 -
329 KEERTHANA SSS 2500690870056 - 10-05-2016 -
330 SANVI M D G 2500690880057 - 10-05-2016 -
331 AAROGYA MATHA M D G 2500690890027 - 10-05-2016 -
332 SARA M D G 2500690890028 - 10-05-2016 -
333 MARANATHA M D G 2500690900014 - 10-05-2016 -
334 Jhansi Mahila Dwacra Group 2500690920040 - 10-05-2016 -
335 SRI BALAJI MAHILA DWAKRA GROUP 2500690950016 - 10-05-2016 -
336 sri gayathri mahila dwakra group 2500690950017 - 10-05-2016 -
337 KRISHNA VENI MAHILA DWAKRA GROUP 2500690950018 - 10-05-2016 -
338 VISALAKSI MAHILA PODUPU SANGHAM 2500690960189 - 10-05-2016 -
339 SRI LAKSHMI MDG 2500690960191 - 10-05-2016 -
340 AASHA MAHILAPODUPUSANGHAM 2500690960192 - 10-05-2016 -
341 POORNIMA MG 2500690960194 - 10-05-2016 -
342 gowrishankar s h g 2500690960196 - 10-05-2016 -
343 Sri Manikanta MDG 2500690970122 - 10-05-2016 -
344 Sri Venkateswra SSS 2500690985819 - 10-05-2016 -
345 DWARAKAMAYI MPS 2500690995708 - 10-05-2016 -
346 SAI RAM SSS 2500690995711 - 10-05-2016 -
347 SREE VASITANVI MDG 2500690995712 - 10-05-2016 -
348 DHANALAKSHMI MPS 2500690995723 - 10-05-2016 -
349 KARTHIKEYA MPS 2500690995724 - 10-05-2016 -
350 Ganaga Sai MDG 2500690995725 - 10-05-2016 -
351 Sri Yoksitha SSS 2500690995729 - 10-05-2016 -
352 Bapuji MG 2500690995730 - 10-05-2016 -
353 Latha SSS 2500690995732 - 10-05-2016 -
354 Ramya Sri MDG 2500690995733 - 10-05-2016 -
355 Sri Lalitha MDG 2500690995734 - 10-05-2016 -
356 SARANYA M D G 2500691000277 - 10-05-2016 -
357 Subrahmanyeswara mps 2500691000278 - 10-05-2016 -
358 JAI DURGA SHG 2500691000279 - 10-05-2016 -
359 siva pravathi swayam sahayaka sangam 2500691000283 - 10-05-2016 -
360 NAVYA SRI MAHILA PODUPU SANGAM 2500691000285 - 10-05-2016 -
361 Nava Jyothi Swayam Sahayaka Sangam 2500691000286 - 10-05-2016 -
362 Janani Swayam Sahayaka Sangam 2500691000287 - 10-05-2016 -
363 sai ram msss 2500691010017 - 10-05-2016 -
364 SRI MAHA LAKSHMI M S S S 2500691010018 - 10-05-2016 -
365 SAI SIVA PARVATHI MAHILA PODUPU SANGAM 2500691030048 - 10-05-2016 -
366 SRI NIDHI MAHILA PODUPU SANGAM 2500691030049 - 10-05-2016 -
367 sri sai krupa mps 2500691030050 - 10-05-2016 -
368 SRI SAI LAKSHMI MAHILA DWAKRA GROUP 2500691030071 - 10-05-2016 -
369 LAKSHMI DURGA SWAYAM SHAKARAKA SANGAM 2500691043831 - 10-05-2016 -
370 RADHIKA SSS 2500691043834 - 10-05-2016 -
371 Bhavani SSS 2500691043870 - 10-05-2016 -
372 Bhavani SSS 2500691043874 - 10-05-2016 -
373 Vennela SSS 2500691043877 - 10-05-2016 -
374 Sai SSS 2500691043878 - 10-05-2016 -
375 Aruna SSS 2500691043888 - 10-05-2016 -
376 Bismilla sss 2500691043899 - 10-05-2016 -
377 DURGA SHG 2500691050239 - 10-05-2016 -
378 Bhavana Swayam Sayaka Sangham 2500691050240 - 10-05-2016 -
379 Sanjana Shg 2500691050241 - 10-05-2016 -
380 Maha Lakshmi swayam sahayaka Sangam 2500691050242 - 10-05-2016 -
381 SHEHITA SWAYAM SAYAKA SANGHAM 2500691050244 - 10-05-2016 -
382 KARUNA RAMMUDU 2500691050245 - 10-05-2016 -
383 reshmi mps 2500691050247 - 10-05-2016 -
384 vamsi ps 2500691050248 - 10-05-2016 -
385 LAKSHMI VINAYAKA MAHILA PODUPU SANGAM 2500691065947 - 10-05-2016 -
386 SAI DEVA MAHILA PODUPU SANGAM 2500691065949 - 10-05-2016 -
387 SAHASRA MAHILA PODUPU SANGAM 2500691065950 - 10-05-2016 -
388 KAMALA MP 2500691065977 - 10-05-2016 -
389 SRI NAGA SAI M S S S 2500692330013 - 10-03-2016 -
390 SRI SATYA SWAROOPINI M S S S 2500692330014 - 10-05-2016 -
391 OM SAKTHI MDG 2500692860001 - 10-05-2016 -
392 Santhi Kala Mahila Podupu Sangam 2500693080002 - 10-05-2016 -
393 IQRA SHG 2500693080003 - 10-05-2016 -
394 JYOTHI MDG 2500693080004 - 10-05-2016 -
395 SIVA MDG 2500693080005 - 10-05-2016 -
396 SRI LAKSHMI GANAPATHI SSS 2500693100018 - 10-05-2016 -
397 VENI SSS 2500693100019 - 10-05-2016 -
398 HAZARATH ALI DUMA S S S 2500693100024 - 10-05-2016 -
399 ARUNDHATHI MPS 2500693120002 - 10-05-2016 -
400 REVATHI MPS 2500693120003 - 10-05-2016 -
401 SRI ANJANI MPS 2500693120004 - 10-05-2016 -
402 AMBIKA MPS 2500693120006 - 10-05-2016 -
403 GOPIKA MDG 2500693120007 - 10-05-2016 -
404 CHANDAMAMA SSS 2500693120008 - 10-05-2016 -
405 RADHA KRISHNA SSS 2500693120013 - 10-05-2016 -
406 DHIYA KRUPANIDHI MPS 2500693120014 - 10-05-2016 -
407 pavitra mdg 2500693130004 - 10-05-2016 -
408 vennella mdg 2500693130013 - 10-05-2016 -
409 MINAKSHI SSS 2500693130018 - 10-05-2016 -
410 BALA SUBRAMANYAM SSS 2500693130019 - 10-05-2016 -
411 MALLESWARI SSS 2500693130021 - 10-05-2016 -
412 JAHNAVI MAHILA PODUPU SANGAM 2500693130028 - 10-05-2016 -
413 KARUNA MDG 2500693130029 - 10-05-2016 -
414 AKSHAYA SSS 2500693130050 - 10-05-2016 -
415 OM SRI SAI SSS 2500693150005 - 06-10-2016 -
416 Sri Nidhi Swayam Sahayaka Sangam 2500693200003 - 10-05-2016 -

Back to Top

Apycom jQuery Menus