TRAINING DETAIS UPDATE REPORT
S.No Batch code Date Start Time Training Type Photo - 1 Photo - 2 Photo - 3 Resource - 1 Resource - 2 No attended
1 3 2018-07-28 10:00 am SM Training Mattaparthi Uma Maheswari Nedunuri Hymavathi 50
2 4 2018-07-28 02:00 pm SM Training Mattaparthi Uma maheswari Nedunuri Hymavathi 60
3 1 2018-07-27 10:00 am SM Training Nedunuri Himavathi Mattaparthi Uma Maheswari 52
4 2 2018-07-27 02:00 pm SM Training Mattaparthi Uma Maheswar Nedunuri Himavathi 51

Back to Top

Apycom jQuery Menus