TRAINING DETAIS UPDATE REPORT
S.No Batch code Date Start Time Training Type Photo - 1 Photo - 2 Photo - 3 Resource - 1 Resource - 2 No attended
1 074 2018-10-03 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
2 073 2018-10-03 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
3 072 2018-10-03 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
4 075 2018-10-03 02:00 pm Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
5 059 2018-10-01 02:00 pm Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
6 070 2018-10-01 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
7 069 2018-10-01 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
8 058 2018-10-01 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
9 057 2018-09-30 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
10 067 2018-09-30 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
11 068 2018-09-30 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
12 056 2018-09-30 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
13 055 2018-09-29 02:00 pm Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
14 054 2018-09-29 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
15 065 2018-09-29 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
16 066 2018-09-29 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
17 053 2018-09-28 02:00 pm Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
18 052 2018-09-28 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
19 064 2018-09-28 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
20 063 2018-09-28 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
21 061 2018-09-27 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
22 062 2018-09-27 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
23 051 2018-09-27 02:00 pm Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
24 050 2018-09-27 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
25 049 2018-09-26 02:00 pm Fin Literacy Training - Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
26 048 2018-09-26 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
27 042 2018-09-26 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
28 041 2018-09-26 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
29 039 2018-09-25 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
30 040 2018-09-25 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
31 045 2018-09-25 10:00 am Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
32 047 2018-09-25 02:00 pm Fin Literacy Training Bheemavarapu Naga Veni S SWATHI PADMA 50
33 029 2018-09-14 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 48
34 028 2018-09-14 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 48
35 027 2018-09-12 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
36 026 2018-09-12 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
37 025 2018-09-11 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
38 024 2018-09-11 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 48
39 023 2018-09-10 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
40 022 2018-09-10 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 48
41 020 2018-09-09 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
42 021 2018-09-09 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 49
43 019 2018-09-08 02:00 pm Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
44 018 2018-09-08 10:00 am Fin Literacy Training ALIYA TASLEEM ABDUL SK BEEBI JOHN 50
45 017 2018-09-07 02:00 am Fin Literacy Training SK BEEBI JOHN ALIYA TASLEEM ABDUL 45
46 016 2018-09-07 10:00 am Fin Literacy Training SK BEEBI JOHN ALIYA TASLEEM ABDUL 49

Back to Top

Apycom jQuery Menus