TRAINING DETAIS UPDATE REPORT
S.No Batch code Date Start Time Training Type Photo - 1 Photo - 2 Photo - 3 Resource - 1 Resource - 2 No attended
1 145 2018-09-21 04:00 pm SM Training d.sujatha g.malliswari 50
2 146 2018-09-20 04:00 pm SM Training d.sujatha u.bharathi 50
3 135 2018-09-20 04:00 pm SM Training d.sujatha u.bharathi 35
4 0370 2018-07-25 11:00 am SM Training Cherukuri lakshmi yerraballi hemima 50
5 0370 2018-07-23 11:00 am SM Training Cherukuri lakshmi yerraballi hemima 50
6 0150 2018-07-25 11:00 am SM Training Bulla hepsiba cherukuri lakshmi 50
7 0150 2018-07-23 11:00 am SM Training Bulla hepsiba cherukuri lakshmi 50
8 0150 2018-07-21 02:00 pm SM Training Bulla hepsiba cherukuri lakshmi 50
9 4009 2018-07-25 05:00 pm SM Training yerraballi hemima bulla hepsiba 50
10 4009 2018-07-24 11:00 am SM Training yerraballi hemima bulla hepsiba 50
11 4009 2018-07-23 02:00 pm SM Training yerraballi hemima cherukuri lakshmi 50
12 163 2018-06-20 04:00 pm SM Training - - - Cherukuri lakshmi bhagyalakshmi 38
13 154 2018-06-15 04:00 pm SM Training Cherukuri lakshmi vangepuram sulochana 35
14 139 2018-05-15 04:00 pm SM Training d.sujatha g.malliswari 35
15 99 2018-03-01 11:00 am SM Training sujatha bulla hepsiba 35

Back to Top

Apycom jQuery Menus